Hero Overlay
Placeholder
Recruitment

CLERICAL OFFICER (Grade III)

The Southern Regional Assembly, based in Waterford City, wishes to establish a panel for Clerical Officer.

Applicants should have at least 5 passes in the Leaving Certificate / or Leaving Certificate Vocational / or Leaving Certificate Applied / or equivalent qualification on NFQ / or 2 years’ service as a Clerical Officer in a Local Authority, Health Board or Regional Assembly in the State or satisfactory experience which encompasses demonstrable equivalent skills.

The ideal candidate should be able to demonstrate strong administrative, organisational, IT, communication & interpersonal skills with the ability to handle a wide and varied workload. Experience in Sage Accounts is also desirable.

Salary for new entrants is €24,000 to €39,793 p.a. (inclusive of Long Service Increment).

The Local Government Superannuation Scheme will apply to this post.

Closing Date

The closing date for receipt of completed application forms is 4.00 pm on Wednesday 16th October 2019

Further Details

Application forms and further particulars can be downloaded from the website www.southernassembly.ie or from:

H.R. Department

Southern Regional Assembly

Assembly House, O’Connell Street

Waterford

Phone: 051 860700/710

Email: smurray@southernassembly.ie or rkiely@southernassembly.ie

The Southern Regional Assembly is committed to a policy of equal opportunity

OIFIGEACH CLÉIREACHAIS (Grád III)

Ba mhaith le Tionól Réigiúnach an Deiscirt Oifigeach Cléireachais (Grád III) a earcú.

Ba chóir d’iarratasóirí 5 phas ar a laghad a bheith acu san Ardteistiméireacht / i nGairmchlár na hArdteistiméireachta /san Ardteistiméireacht Fheidhmeach / nó cáilíocht coibhéiseacha ar NFQ / nó seirbhís dhá bhliain a bheith tugtha aige/aici mar Oifigeach Cléireachais nó mar chléireach chlóscríbhneoireachta in Údarás Áitiúil, Bord Sláinte nó i dTionól Réigiúnach sa Stát, é sin nó taithí shásúil a bheith aige/aici a chuimsíonn scileanna coibhéiseacha ar féidir iad a léiriú.

Beidh ar chumas an iarratasóra a roghnófar sárscileanna riaracháin, eagraíochtúla agus TF a léiriú, chomh maith le scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta. De bhreis air sin beidh ar a chumas nó ar a cumas tabhairt faoi ualach oibre fairsing ilghnéitheach. Ba mhaith an rud é taithí a bheith aige/aici ar Chuntais Sage.

Tuarastal: idir €24,000 agus €39,793 in aghaidh na bliana (breisíochtaí pá i leith seirbhíse fada san áireamh). Beidh Scéim Aosliúntais an Údaráis Áitiúil i bhfeidhm maidir leis an bpost seo.

Dáta deiridh chun iarratas a fháil

Is é an dáta deiridh chun foirmeacha iarratais comhlánaithe a fháil ná 4.00 pm ar an Céadaoin 16 Deireadh Fómhair 2019.

Tuilleadh Sonraí

Is féidir foirmeacha iarratais agus tuilleadh sonraí a íoslódáil ón suíomh idirlín www.southernassembly.ie nó is féidir iad a fháil ó:

H.R. Department

Tionól Réigiúnach an Deiscirt

Tigh an Tionóil, Sráid Uí Chonaill

Port Láirge

Guth.: 051 860700/710

R-phost: smurray@southernassembly.ie rkiely@southernassembly.ie

Cloíonn Tionól Réigiúnach an Deiscirt le beartas chomhdheiseanna

titlefile
Competition Guidelinesview
Application Formview